Wspieranie technik śledczych przy użyciu aparatu fotograficznego

Podczas prowadzenia śledztwa wykorzystuje się wiele technik, które mają wpływ na postępowanie śledcze. Oprócz takich procedur jak wywiad, sprawdzanie odcisków palców, czy korzystanie z monitoringu, istotne jest też wykorzystywanie technik fotograficznych. Zatem możemy tutaj mówić o fotografii kryminalistycznej. Każdy ślad zostawiony w miejscu zdarzenia powinien być poddany ekspertyzie i często wówczas opieramy się na zdjęciu wykonanym na potrzeby wnikliwej analizy. Niejednokrotnie możemy tu też wspomnieć o tak zwanej fotografii mikroskopowej, która zarejestruje wszystko, co jest niedostrzegalne dla ludzkiego oka. Można również nadmienić o fotografii określanej mianem hiperspektralnej, która wykorzystuje podczerwień i ultrafiolet. Wykorzystując podczerwień możemy zarejestrować usunięty chemicznie tekst, który nie możliwy jest do dostrzeżenia gołym okiem. Natomiast ultrafiolet pozwoli nam dojrzeć i udokumentować ślady jakie znajdują się pod skórą fotografowanej osoby, tak żywej, jak i martwej. Fotografia kryminalistyczna często stanowi doskonały i niepodważalny materiał dowodowy, a jego prawdziwość najlepiej się sprawdza w przypadku robienia zdjęć tradycyjną techniką fotochemiczną, co w przypadku fotografii cyfrowej może budzić wątpliwości, ze względu na możliwość komputerowej ingerencji w przedstawiony obraz.